Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Ngày 10/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 67 điểm cầu trên cả nước nhằm triển khai công tác Mặt trận năm 2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có gần 2.300 đại biểu là cán bộ Mặt trận các cấp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 77-CV/TW ngày 21/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng và trình bày chuyên đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Để triển khai hiệu quả chuyên đề này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu ra 7 giải pháp cụ thể yêu cầu Mặt trận các cấp cần quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ thực hiện nhiệm vụ thu thập tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; Tăng cường định hướng, xác định rõ nội dung thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân; Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, các địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự... kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam trong các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc....

Cũng tại Hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày các chuyên đề về: Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay; Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung lo chống dịch, góp phần cùng Chính phủ và ngành y tế kiểm soát dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đến thời điểm này, Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong phòng dịch nCoV.

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trước mắt toàn hệ thống cần tiếp tục chung tay, chung sức cùng với Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan kiểm soát dịch nCoV, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn. MTTQ các cấp cần phối hợp với ngành y tế vào cuộc giám sát việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV tại mỗi địa phương.

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX để hoạt động của Mặt trận phải gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2020, đặc biệt là việc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, tập trung tổ chức ngày hội đại đoàn kết phải là điểm nhấn để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước trong năm 2020. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới hoạt động để tạo điểm nhấn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đáng chú ý, tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến việc MTTQ các cấp phải chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước những sự việc phức tạp, kéo dài diễn ra trên địa bàn; tiếp tục đổi mới việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện và kiện toàn bộ máy nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mỗi cán bộ Mặt trận cần giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm để công tác Mặt trận đạt kết quả cao nhất năm 2020…/.